DISCLAIMER

 

 

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website ; www.digosshoes.nl en onze Facebookpagina : Digo'S Shoes. Door onze website of Facebookpagina te bezoeken verklaard u akkoord te gaan met de toepassing van deze disclaimer.

 

RECHTEN

Alle rechten en getoonde informatie op deze website behoren toe aan Digo'S Shoes (hierna te vernoemen DIGOS) en zijn beschermd volgens het auteursrecht en andere eigendomsrechten (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s), op deze rechten is het Nederlands van toepassing. Mocht het zo zijn dat volgens deze disclaimer, auteursrechten en andere eigendomsrechten er geschillen jegens DIGOS ontstaan zullen deze worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter. 

 

GEBRUIK VAN DIGOSSHOES.NL

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, met uitzondering van DIGOS. DIGOS neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden (wijzigen, aanpassen) van deze website, gebruik te maken van betrouwbare bronnen. DIGOS wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Mocht u op- of aanmerkingen hebben betreft de informatie getoond op deze website verzoeken wij u contact op te nemen met ons. DIGOS garandeert niet een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten. Mocht het zo zijn dat de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaard DIGOS geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt. 

 

DERDEN

Mocht u onverhoopt via onze website doormiddel van een link op een pagina of website van derden terecht komen betekent dit niet dat deze door DIGOS worden aanbevolen. DIGOS aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik maken van de inhoud, diensten of beschikbaarheid van de websites of pagina's waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website of pagina van een derde. Alle informatie van derden is dan ook niet gecontroleerd naar eventuele betrouwbaarheid door DIGOS.